Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Aplikace numerických metod

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
14ANM Z,ZK 3 2+2 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav aplikované informatiky v dopravě
Anotace:

Numerické metody a jejich aplikace, implementace základních numerických objektů (vektorů, matic) s využitím STL, metody řešení algebraických rovnic, řešení soustav lineárních rovnic, interpolace, aproximace funkcí, numerické derivování a integrace, řešení diferenciálních rovnic, stabilita metod.

Požadavky:

principy objektového modelování a základy OOP, základy algoritmizace a strukturovaného programování, schopnost vytvořit a zapsat algoritmus v jazyce C

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámit studenty s numerickými metodami a jejich implementacemi v programovacím jazyce a aplikacemi.

Studijní materiály:

Navara, M., Němeček, A.: Numerické metody, skriptum FEL ČVUT, 2003

Dont, M.: Numerické metody - cvičení, skriptum FEL ČVUT, Praha, 1990

Herout P.: Učebnice jazyka C, Koop, 2008

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 11. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1470306.html