Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Tvorba skriptů a maker pro ekonomické úlohy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
14TEU KZ 2 0+2 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra aplikované informatiky v dopravě
Anotace:

Úvod do VBA, funkce a procedury a příklady jejich použití, formuláře a nabídky pro uživatelsky orientované aplikace, spolupráce s jinými aplikacemi, řešení problému kompatibility mezi různými verzemi tab. kalkulátorů vše s ohledem na ekonomické problémy.

Požadavky:

algoritmizace, základy programování, základy tabulkových kalkulátorů

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Naučit se plně využívat programovacích funkcí za použití VBA v tabulkových kalkulatorech pro zpracovaní, interpretaci a prezentaci dat s důrazem pro použití v ekonomické praxi.

Studijní materiály:

Jurák Z. a koletiv: Excel pro managment, ekonomy a podnikatele, Computer Media, 2006

Breden M., Schwimmer M.: Excel 2007 VBA Velká kniha řešení, Computer Press, 2009

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1467906.html