Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Dynamika jízdy vozidla

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
16DYJ Z,ZK 3 2P+1C česky
Přednášející:
Josef Mík, Přemysl Toman
Cvičící:
Josef Mík, Přemysl Toman
Předmět zajišťuje:
ústav dopravních prostředků
Anotace:

Aplikace mechaniky pro systémy vozidel. Mechanismy zavěšení kol a náprav. Charakteristiky postavení kola k vozovce. Kontakt pneumatika – vozovka. Skluz za kluzové charakteristiky. Podélná dynamika vozidla, akcelerace a brzdění. Svislá dynamika, pérování a jízdní vlastnosti. Směrová dynamika, charakteristika stáčení. Podmínky stability jízdy. Vliv aerodynamických sil na stabilitu jízdy. Řízené a zpětnovazební systémy vozidel. Systémy ABS a ESP.

Požadavky:

dynamika, statika, kinematika

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámit se základy chování vozidla během jízdy a jejich zákonitostmi.

Studijní materiály:

Kovanda, Resl, Socha: Konstrukce automobilů. Striptum ČVUT. Praha.

Poznámka:

od AR 2017-18 - změna z LS na ZS

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 31. 1. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1462906.html