Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Dopravní průzkumy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
12DPZ KZ 2 2+0 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav dopravních systémů
Anotace:

Teorie dopravního proudu. pohyb jednotlivého vozidla. Způsoby sledování - profilové, pomocí plovoucího vozidla, prostorově časové. Interakce vozidel. Automatické sčítání dopravy. Makroskopické modely. Parametry bezpečnosti - nehodovost, skoronehody. Průzkumy ve veřejné hromadné dopravě.

Požadavky:

zpracování dat ze silniční dopravy, statistické metody pro vyhodnocení datových souborů, intenzita, hustota, rychlost, rovnice kontinuity, modely dopravy

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit posluchače s problematikou sběru a vyhodnocování dopravně inženýrských dat.

Studijní materiály:

skripta ČVUT :

Kočárková D., Kocourek J., Slabý P., Jacura M.: Základy dopravního inženýrství

Jirava P., Slabý P., : Pozemní komunikace 10 (Dopravní inženýrství)

Slabý P., Uhlík M., : Dopravní inženýrství I

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 3. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1461506.html