Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Statistika

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
11SIS Z,ZK 2 1+1 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra aplikované matematiky
Anotace:

Popisná statistika, náhodný vektor, nezávislost, korelace. Úvod do teorie odhadu a testování hypotéz. Testy hypotéz o shodě dvou středních hodnot a podílů, neparametrické testy. Regresní a korelační analýza.

Požadavky:

základy dopravní terminologie, maticový počet, diferenciální a integrální počet funkcí více proměnných

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalosti základů zpracování a analýzy dat.

Studijní materiály:

Anděl J.: Matematická statistika, Praha, SNTL, 1974

Budínský P., Dohnal G.: Tématické okruhy a celky z předmětu Matematika IV., Praha, doplňkové skriptum ČVUT, 1991

Likeš J., Machek J.: Matematická statistika, Praha, SNTL, 1983

Něničková A.: Matematická statistika - cvičení, Praha, Vydavatelství ČVUT, 1992

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1460006.html