Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Diferenciální a diferenční rovnice

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
11DAD Z,ZK 3 2+1 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra aplikované matematiky
Anotace:

Lineární diferenční rovnice s konstantními koeficienty a jejich soustavy. Některé typy diferenciálních rovnic prvního řádu. První integrál diferenciální rovnice. Lineární diferenciální rovnice n-tého řádu. Metody řešení homogenní rovnice a řešení nehomogenní rovnice variací konstant. Použití mocninných řad k řešení diferenciálních rovnic. Okrajová úloha pro diferenciální rovnice druhého řádu. Vlastní čísla a vlastní funkce diferenciální rovnice.

Požadavky:

diferenciální počet, integrální počet, diferenciální rovnice

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámit studenty s metodami řešení lineárních diferenčních a diferenciálních rovnic, ukázat vztah mezi okrajovou úlohou pro diferenciální rovnice a minimem funkcionálu energie.

Studijní materiály:

Nagy, J., Navrátil, O.: Diferenciální s diferenční rovnice, skriptum FD ČVUT v Praze, 2005

Nagy, J.: Elementární metody řešení obyčejných diferenciálních rovnic, SNTL, Praha 1983

Rektorys, K. a kol.: Přehled užité matematiky, SNTL, Praha, 1968

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1459806.html