Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Základy dopravního inženýrství

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
12ZADI Z,ZK 3 2+1 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra dopravního inženýrství a dopravního plánování
Anotace:

Dopravní průzkumy. Pozemní komunikace. Obytné zóny. Doprava v klidu. Základy územního plánování. Železnice - úvod do problematiky. Městská hromadná doprava. Integrované dopravní systémy. Prognóza dopravy. Bezpečnost dopravy. Letiště. Vliv dopravy na životní prostředí.

Požadavky:

nestanoveny

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámení s jednotlivými druhy dopravy. Zásady návrhu liniových staveb. Úvod do územního plánování.

Studijní materiály:

Kočárková D., Kocourek J., Jacura M.: Základy dopravního inženýrství, ČVUT 2009

Pipková B., Ježková J., Šálek B., Kaun M.: Pomůcka ke cvičení z předmětu ZDI a DS, Praha, ČVUT, 1996

Kaun M., Kubát B.: Pozemní komunikace a železniční stavby, Praha, ČVUT, 1999

Kaun M.: Letiště, Praha, ČVUT, 1996

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 14. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1454706.html