Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Security

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BIE-BEZ Z,ZK 6 2P+1R+1C anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra informační bezpečnosti
Anotace:

Students understand the mathematical fundamentals of cryptography and have an overview of current cryptographic algorithms and applications: symmetric and asymmetric cryptosystems, and hash functions. They also learn the fundamentals of secure programming and IT security, the fundamentals of designing and using modern cryptosystems for computer systems. They are able to properly and securely use cryptographic primitives and systems that are based on these primitives. Students are introduced to legal aspects of information security, security standards, social engineering, and basic principles of security management.

Požadavky:

Fundamentals of linear algebra and discrete mathematics. Basics of number theory, elementary programming techniques. Knowledge of runtime and memory complexities.

Osnova přednášek:

1. Fundamentals of modular arithmetic and number theory. Fundamental theorem of arithmetic.

2. Properties of prime numbers. Exponentiation in modular arithmetic, fundamental concepts in cryptography, substitution ciphers.

3. Block ciphers, transposition ciphers, exponential ciphers. Establishment of a shared key.

4. Information theory, algorithm complexity theory.

5. Hash functions, MD5, SHA-x, HMAC.

6. Chinese remainder theorem, primality tests.

7. Stream ciphers, RC4. Block ciphers, DES, 3DES, AES. Modes of operation of block ciphers.

8. [2] Asymmetric cryptography, RSA, RSA-CRT, digital signature, certificates.

9. Secret sharing.

10. Principles of secure programming.

11. IT security. Perimeter security, firewall, antivirus, antispam.

12. Social engineering. Legal aspects of information security, standards.

Osnova cvičení:

1. Fundamentals of modular arithmetic, substitution cipher, affine ciphers.

2. Transposition, Vigenere cipher, block ciphers, exponential ciphers. Diffie-Hellman algorithm.

3. Hash functions, stream ciphers.

4. Primality tests, block ciphers.

5. Certificates, asymmetric cryptography.

6. SSL encryption.

Cíle studia:

The module provides the fundamental theoretical knowledge and practical skills concerning cryptographic systems and their use. Students will understand the principles of basic crypto algorithms and the basics of secure programming and IT security. A key point is the understanding of the concept of security in the context of mathematical principles of cryptographic primitives, as well as their use in complex systems. In the labs, students gain practical skills in using standard cryptographic methods with emphasis on security and learn elementary cryptanalysis methods. Students are also introduced to the basic rules of security management, security standards and legal aspects of security.

Studijní materiály:

1. Menezes, A. J., Oorschot, P. C., Vanstone, S. A. ''Handbook of Applied Cryptography''. CRC Press, 2001. ISBN 0849385237.

2. Rosen, K. H. ''Elementary Number Theory (5th Edition)''. Addison Wesley, 2004. ISBN 0321237072.

Poznámka:

Information about the course and courseware are available at https://courses.fit.cvut.cz/BI-BEZ/

Další informace:
https://courses.fit.cvut.cz/BI-BEZ/
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1450806.html