Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Programming and Algorithmics 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BIE-PA1 Z,ZK 6 2P+2R+2C anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra teoretické informatiky
Anotace:

Students learn to construct algorithms for solving basic problems and write them in the C language. They understand data types (simple, structured, pointers), expressions, statements, functions, concept of recursion. They learn the basics of algorithm complexity analysis. They know fundamental algorithms for searching, sorting, and manipulating with linked lists.

Požadavky:

None.

Osnova přednášek:

1. Algorithm, program, programming languages. Development environments.

2. Variables, assignment statement, input and output for integer data types.

3. Data types for real numbers. Expressions.

4. Control structures, branching, cycles.

5. Functions, input/output parameters.

6. Decomposition of a problem into subproblems, recursion.

7. Arrays, strings.

8. Pointers, dynamic variables.

9. Files.

10. Complexity of algorithms, sorting and searching.

11. Structures, structured files.

12. Linked lists.

13. Modular programming, other features of C.

Osnova cvičení:

1. Numeral systems, conversions. Bit, byte, word, double word. Development environments.

2. Integer types, variables, assignments, I/O. Representation of integers, two?s complement code.

3. Real data types. Representation of floating-point numbers. Expressions.

4. Conditional statements.

5. Cycles, processing of sequences.

6. Functions.

7. Recursive functions.

8. Arrays and strings.

9. Pointers and dynamic variables.

10. Files.

11. Complexity of algorithms, examples of algorithms with various complexities.

12. Structures, structured files.

13. Linked lists.

Cíle studia:

The module provides fundamental algorithmics and procedural programming skills that are crucial for further studying.

Studijní materiály:

1. Brassard, G., Bratley, P. ''Fundamentals of Algorithmics.'' Prentice Hall, 1995. ISBN 0133350681.

2. Sedgewick, R. ''Algorithms in C, Parts 1--5.'' Addison Wesley, 2001. ISBN 0201756080.

Poznámka:

Information about the course and courseware are available at https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/search.php?search=BIE-PA1

Další informace:
https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/search.php?search=BIE-PA1
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1447406.html