Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Softwarový týmový projekt 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BIK-SP2 KZ 6 12KC česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Studenti si prakticky vyzkouší iterativní vývojový proces na realizaci rozsáhlejšího softwarového systému. První iterací se stane výsledek projektu BI-SP1. Na rozdíl od projektu BI-SP1 bude důraz kladen na funkčnost, testování a dokumentaci vyvíjeného systému. Studenti budou pracovat ve 4 až 6-ti členných týmech. Vedoucím týmu a projektu bude učitel, který bude pravidelně (formou cvičení) s týmem konzultovat formální i věcnou správnost jejich řešení. Paralelně běžící předmět BI-SI2 bude studentům poskytovat znalostní podporu zejména v oblastech týmové práce na projektu, testování a zajištění kvality softwarového produktu.

Požadavky:

Podrobné požadavky jsou uvedeny na stránce:

https://edux.fit.cvut.cz/courses/BI-SP2

Osnova přednášek:

1. Tento předmět nemá přednášky.

Osnova cvičení:

Semínáře jsou věnovány individuálním konzultacím studentských individuálních projektů.

Cíle studia:

Stejně jako v předmětu BI-SP1 bude hlavní důraz kladen na týmovou práci. Po absolvování předmětu BI-SP1 již mají studenti s prací v týmu jistou zkušenost, patrně prakticky zažili spíše její úskalí. To by se mělo stát motivací pro pochopení důležitosti teoretických poznatků o práci v týmu (část přednášek souběžného předmětu BI-SI2) a jejich důslednou aplikaci na projektu. Zacíleno bude zejména na kvalitu realizace softwarového produktu. Studenti budou povětšinou pracovat ve schématu iterativního vývojového procesu.

Studijní materiály:
Poznámka:

Informace o předmětu a výukové materiály naleznete na https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/view.php?id=7753

Další informace:
https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/view.php?id=7753
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1445706.html