Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Administrace OS Unix

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BIK-ADU Z,ZK 6 13+4 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra počítačových systémů
Anotace:

Studenti se seznámí s vnitřní strukturou systémů unixového typu, s administrací jejich základních subsystémů a principů jejich zabezpečování proti neoprávněném použítí. Ve cvičeních si informace z přednášek ověří na konkrétních příkladech z praxe. Budou rozumět rozdílům mezi uživatelskou a administrátorskou rolí. Získají teoretické i praktické znalosti z oblastí nástrojů pro sledování, analýzu, ladění a zabezepečování systému, implementace a správy systémů souborů, diskových subsystémů, procesů, paměti, síťových služeb, sdílených souborových systémů, jmenných služeb, vzdáleného přístupu a zavádění systému.

Požadavky:

Předpokládá se praktická uživatelská znalost operačního systému Unix/Linux na úrovni předmětu BI-PS1 (Programování v shellu 1). Absolvování předmětu BI-OSY (Operační systémy) je vítáno.

Osnova přednášek:

1. Úvod, nástroje pro analýzu systému.

2. Principy administrace, identita uživatele, administrace uživatelů.

3. Práva administrátora a jejich získání, Access Control List, program sudo.

4. Bezpečnost, autentizační moduly, privilegia, role.

5. Správa disků a systému souborů, RAID technologie.

6. Zavádění systému.

7. Sítě, síťová rozhraní, překlady jmen a adres.

8. Konfigurace síťových služeb, logování událostí v systému.

9. Sdílené souborové systémy.

10. Jmenné služby.

11. Omezování procesů, řízení přístupu.

12. Jádro operačního systému (Linux).

Osnova cvičení:

1. Úvod, administrace uživatelů I

2. Administrace uživatelů II, změna identity, sudo, ACL

3. RBAC, privilegia

4. Administrace disků, swap

5. Filesystémy, fsck

6. Snapshot, Volume manager

7. Filesystém ZFS

8. Konfigurace NFS

9. Systémové služby

10. Omezování procesů, limity, kvóty

11. Konfigurace síťového rozhraní, DNS klient, syslog

12. Virtualizace, vytváření zón (Solaris)

13. System installation

Cíle studia:

Studenti se seznámí s vnitřní strukturou unixových operačních systémů a administrací jejich základních subsystémů. Ve cvičeních si informace z přednášek prakticky ověří na konkrétních příkladech prováděných v administrátorském režimu v OS Solaris a/nebo Linux.

Studenti získají teoretické i praktické znalosti z oblastí nástrojů pro sledování, analýzu a ladění systému, administrace uživatelů, implementace a správy systémů souborů, diskových subsystémů, procesů, paměti, síťových služeb, sdílených souborových systémů, jmenných služeb, vzdáleného přístupu, virtualizace a procesu zavádění operačního systému.

Studijní materiály:

[1] Graham, S. - Shah, S.: Administrace systému Linux, Grada, 2003, 80-247-0641-5,

[2] Bach, M. J.: Principy operačního systému UNIX, Praha: Softwarové Aplikace a Systémy, 1993, 80-901507-0-5,

[3] Frisch, A.: Essential System Administration: Tools and Techniques for Linux and Unix Administration, O'Reilly Media, 2002, 978-0596003432,

Poznámka:
Další informace:
https://courses.fit.cvut.cz/BI-ADU
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1444606.html