Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Úvod do operačních systémů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BIK-UOS KZ 5 13KP+4KC česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra počítačových systémů
Anotace:

Operační systémy unixového typu představují širokou rodinu většinou otevřených kódů, které přinášely v průběhu historie počítačů efektivní inovativní řešení funkcí víceuživatelských operačních systémů pro počítače a jejich sítě a klastry. Nejrozšířenější OS dneška, Android, má unixové jádro. Studenti získají přehled o základních vlastnostech této rodiny operačních systémů, jako jsou procesy a vlákna, přístupová práva a identita uživatelů, filtry, či práce se soubory. Naučí se tyto systémy prakticky používat na úrovni pokročilých uživatelů, kteří nejenom dokážou využívat řadu mocných nástrojů, které jsou k dispozici, ale dokážou i automatizovat rutinní činnosti pomocí funkcí unixového skriptovacího rozhraní, zvaného shell.

Požadavky:

Základní používání grafického uživatelského rozhraní.

Osnova přednášek:

1. Historie a architektura Unixových operačních systémů, základní pojmy, bezpečná vzdálená práce.

2. [2] Rozhraní Shell, zpracování příkazové řádky, spouštění příkazů a jejich parametry, speciální znaky.

4. Systémy souborů a nástroje pro práci se souborovým systémem.

5. Textové filtry a další nástroje pro zpracování textu.

6. Regulární výrazy a jejich použití.

7. Textové transformace, jazyky sed a awk.

8. [2] Návratový kód programu, řídící konstrukce shellu, aritmetické výpočty, zpracování parametrů skriptu.

10. Identita procesu a uživatele a přístupová práva.

11. Vyhledávání souborů, komprese a archivace.

12. Procesy a vlákna, komunikace mezi procesy.

13. Úlohy v shellu (shell jobs) a plánování procesů a úloh.

Osnova cvičení:

1. Úvod, práce v grafickém prostředí, jednoduché příkazy. Seznámení se shellem, představení editoru vi. Základní příkazy pro práci se soubory. Standardní vstupy a výstupy procesu, filtry. Regulární výrazy. Program grep. Zpracování textů programy sed a awk. Přístupová práva, program find, zálohováni a komprese dat.

2. Práce s procesy, návratový kód, příkaz test. Proměnné, řídící příkazy shellu, bloky příkazů, funkce, numerické výpočty. Uživatelský vstup, zpracování přepínačů, psaní a ladění skriptů, plánování úloh. Procvičení skriptů, konzultace. Test, procvičení skriptů. Náhradní testy. Udělení zápočtu.

Cíle studia:

Cílem předmětu je poskytnout studentům přehled o operačních systémech a základních pojmech z této oblasti a naučit je prakticky pracovat s operačním systémem na úrovni pokročilého uživatele.

Studijní materiály:

1. Cameron Newham. Learning the bash Shell: Unix Shell Programming. Third Edition. O'Reilly, 2005. ISBN: 978-0596009656.

2. Jon Lasser. Rozumíme UNIXu. Computer Press, Praha, 2002. ISBN: 80-7226-706-X.

3. Bruce Blinn. Portable Shell Programming: An Extensive Collection of Bourne Shell Examples. Prentice Hall, 1995. ISBN: 978-0134514949.

4. Arnold Robbins, Nelson H.F. Beebe. Classic Shell Scripting. O'Reilly, 2005. ISBN: 978-0596005955.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1443806.html