Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Administrace OS Windows

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BIK-ADW Z,ZK 5 13+2 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra počítačových systémů
Anotace:

Studenti rozumějí architektuře a vnitřní struktuře OS Windows a naučí se jej administrovat. Umějí používat systémové mechanismy, mechanismy správy systému, standardní administrátorské nástroje, nástroje na zabezpečení systému, správu paměti a souborových systémů, Rozumějí síťové vrstvě a implementací síťových a bezpečnostních služeb. Naučí se metody správy uživatelů, pokročilé metody správy AD, migraci systémů a deployment, zálohování. Umějí identifikovat a odstraňovat problémy a administrovat Windows v heterogenním prostředí.

Požadavky:

Základní znalost architektury operačních systémů a virtuálních strojů. Znalost TCP/IP.

Osnova přednášek:

1. Základní koncepce a pojmy systému Windows, historie a vývoj OS. Architektura systému a systémové mechanismy.

2. Mechanismy správy systému, standardní administrátorské nástroje. Bezpečnost, nástroje zabezpečení systému.

3. Správa paměťových médií, souborové systémy. Síťový model, protokol TCP/IP, DNS, DHCP.

4. Implementace síťových a bezpečnostních služeb v prostředí Windows; server, redirector. Active Directory.

5. Group policy. Pokročilé metody správy AD, nejčastější chyby při instalaci AD.

6. Migrace systémů a deployment. Programové prostředky správy OS a AD, administrace Windows v heterogenním prostředí.

7. Řešení krizových situací, zálohování, identifikace a odstranění problémů.

Osnova cvičení:

1. Blok I - Instalace operačního systému Windows: Předmětem prvního bloku cvičení je aplikace nástrojů pro správu a řešení problémů v prostředí Windows. Využití nativních nástrojů správy a nadstavbových prostředků a výběr prostředků třetích stran. Studenti se naučí identifikovat a kvantifikovat procesy (služby, procesy, vlákna) a řešit krizové situace, navrhnout optimální a bezpečnou konfiguraci OS. Semestrální práce - část I. Blok II - Návrh a realizace AD: Předmětem druhého bloku cvičení je návrh reálného systému využívajícího objektový přístup s využitím skupinové politiky, s komplexní strukturou (více domén a lesů) a realizace navrženého systému s ohledem na optimální správu a vysokou bezpečnost. Semestrální práce - část II. Blok III - Programové prostředky správy OS a AD: Předmětem třetího bloku je správa OS a AD programovacími prostředky (Shell, VB Script, C ). Semestrální práce - část III. Blok IV - Studenti přednesou základní theze svých semestrálních prací a odpoví na doplňující dotazy. Zápočty.

Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit studenty s pojmy a doporučenými postupy při instalaci a administraci OS Microsoft Windows se zaměřením na centralizovanou správu sítě MS Windows. Úspěšný absolvent bude schopen efektivně nastavit centralizovanou správu počítačové sítě.

Studijní materiály:

Šetka, P. ''Mistrovství v Microsoft Windows Server 2003''. Computer Press, 2003. ISBN 80-251-0036-7.

Windows 2000 Resource Kit (online). http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/windows2000serv/reskit/default.mspx?mfr=true.

Windows Academic (online). http://www.microsoft.com/resources/sharedsource/windowsacademic/default.mspx.

Windows 2000 Resource Kit (online). http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/windows2000serv/reskit/default.mspx?mfr=true.

Windows Academic (online). http://www.microsoft.com/resources/sharedsource/windowsacademic/default.mspx.

Poznámka:

Informace o předmětu a výukové materiály naleznete na https://courses.fit.cvut.cz/BI-ADW/

Další informace:
https://courses.fit.cvut.cz/BI-ADW/
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1443706.html