Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Telematické soustavy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
A20TMS ZK 3 2+0
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra dopravní telematiky
Anotace:

Předmět Telematické soustavy navazuje na znalosti získané v jednotlivých teoretických a praktických předmětech studia a využívá tyto poznatky k návrhu celých telematických systémů. V oblasti návrhu telematických systémů je nutno postupovat od systémového návrhu, až po návrh a volbu jednotlivých telekomunikačních systémů a systémů pro zpracování informací. Nedílnou součástí návrhu telematických systémů je i ekonomická a organizační analýza.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1.Úvod do telematických systémů.

2.Základní prvky telematických systémů.

3.Metodika návrhu telematických systémů.

4.Možnosti současných informačních a telekomunikačních technologií.

5.Výpočet vlastností telematických řetězců (doba odezvy, stabilita, atd.).

6.Bezpečnost a spolehlivost telematických systémů.

7.Dostupnost a integrita jednotlivých telematických aplikací.

8.Splnění stávajících a budoucích požadavků uživatelů na telematický systém (modulární koncepce, zohlednění vývojových trendů, atd.).

9.Integrovaná telematická řešení (integrace přenosu a zpracování audio a video signálů, atd.).

10.Ukázka návrhu dopravně-telematického systému.

11.Stanovení vlastností navrženého dopravně-telematického systému.

12.Ekonomické zhodnocení nákladů a přínosů navrženého dopravně-telematického systému.

13.Vazba dopravně-telematického systému a organizační struktury dopravy.

14.Další vývojové trendy telematiky.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Přibyl P., Svítek M.: Inteligentní dopravní systémy, BEN, 2001

Saridis G. N.: Entropy in Control Engineering, Series in Control and Intelligent Automation, World Scientific Publishing, 2001

Drouin M., Abou-Kandil H., Mariton M.: Control of Complex Systems, Plenum Press - New York and London, 1991

Standardy ČSNI, ISO a CEN v oblasti dopravní telematiky

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 4. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet143905.html