Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Pokročilá kryptologie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
MI-KRY Z,ZK 4 2P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra informační bezpečnosti
Anotace:

Studenti se seznámí se základy kryptoanalýzy a matematickými principy tvorby vybraných šifer symetrické a asymetrické kryptografie. Dále získají znalosti o matematických principech tvorby náhodných čísel. Získají přehled o metodách kryptoanalýzy, kryptografie na eliptických křivkách a kvantové kryptografie, který zúročí nejen při integraci svých vlastních systémů, ale i softwarových řešení, které budou vytvářet.

Požadavky:

MI-MKY, BI-BEZ

Osnova přednášek:

1. Matematické základy kryptoanalýzy šifer.

2. Generátory náhodných čísel.

3. Symetrická kryptografie (blokové a proudové šifry).

4. Asymetrická kryptografie.

5. Jednosměrné funkce, hashovací funkce.

6. Implementace jednotlivých protokolů.

7. Lineární kryptoanalýza.

8. Diferenciální kryptoanalýza.

9. Algebraická kryptoanalýza.

10. Eliptické křivky a jejich vlastnosti.

11. [2] Algoritmy a kryptosystémy založené na eliptických křivkách.

12. Kvantové počítání a kryptografie.

Osnova cvičení:

1. Matematické základy kryptoanalýzy šifer.

2. Generátory náhodných čísel.

3. Symetrická kryptografie (blokové a proudové šifry).

4. Asymetrická kryptografie.

5. Jednosměrné funkce, hashovací funkce.

6. Implementace jednotlivých protokolů.

7. Lineární kryptoanalýza.

8. Diferenciální kryptoanalýza.

9. Algebraická kryptoanalýza.

10. Eliptické křivky a jejich vlastnosti.

11. [2] Algoritmy a kryptosystémy založené na eliptických křivkách.

12. Kvantové počítání a kryptografie.

Cíle studia:

Cílem tohoto předmětu je obeznámit studenty se základy kryptoanalýzy a jejím využití při tvobě bezpečných aplikací. Studenti také získají znalosti o nejnovějších trendech v oblasti aplikované kryptografie.

Studijní materiály:

Menezes, A., Oorschot, P., Vanstone, S. ''Handbook of Applied Cryptography''. CRC Press, 1996. ISBN 0849385237.

Gregory, V., B., ''Algebraic Cryptanalysis'', Springer, 2009, ISBN: 978-0-387-88756-2.

Daemen, J.., Rijmen, V.: ''The Design of Rijndael: AES - The Advanced Encryption Standard'', Springer, 2002, ISBN: 3-540-42580-2.

Gruska, J., ''Quantum computing'', McGraw-Hill Companies, 1999, ISBN: 0-07-709503-0.

Poznámka:

Informace o předmětu a výukové materiály naleznete na https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/view.php?id=2242

Další informace:
https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/view.php?id=2242
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1432306.html