Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Modelování rozhraní člověk - stroj

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
20Y2MJ KZ 2 2+0 česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav dopravní telematiky
Anotace:

Předmět rozebírá problematiku styku člověka se strojem. Podává přehled oblastí v nichž se tato problematika uplatňuje s důrazem na oblast dopravy. Problematiku demostruje na vozidlových simulátorech.

Požadavky:

Nestanoveny

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Problematika rozhraní člověk stroj zejména v oblasti dopravy.

Studijní materiály:

Wickens, Christopher D. and Hollands, Justin G. (2000): Engineering

Psychology and Human Performance. Prentice Hall

Wickens, Christopher D., Gordon, Sallie E. and Liu, Yili (1997): An Introduction to Human

Factors Engineering. Addison-Wesley Publishing

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 7. 2. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1341606.html