Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Seminární cvičení z fyziky 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
18SCF2 Z 0 0+0
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav mechaniky a materiálů
Anotace:

Řešení příkladů z oblastí: stejnosměrný elektrický proud (Ohmův zákon, Kirchhoffovy zákony), stacionární magnetické pole (Biot-Savartův zákon, Ampérův zákon), elektromagnetická indukce, střídavý proud, elektromagnetické vlny, optika (geometrická, vlnová), kvantová mechanika (záření černého tělesa, Schrödingerova rovnice, aplikace kvantové mechaniky), fyzika pevných látek (krystalová struktura), jaderná fyzika (předměnový zákon).

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 3. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet134005.html