Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Makro a mikroekonomika

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
A1B16MME Z,ZK 5 2+2s česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
Anotace:

Základní ekonomické pojmy, trh, zákon poptávky, zákon nabídky, tržní rovnováha, regulace cen, cenová a důchodová elasticita, chování spotřebitele, chování výrobce, náklady, příjem, zisk, selhání trhu, monopoly, vládní hospodářská politika, hrubý domácí produkt - tvorba, užití hrubého domácího produktu, multiplikátory, peníze, inflace, banky, monetární politika, trh práce, hospodářský cyklus, fiskální politika, zahraničně obchodní politika, komparativní výhody, ČR a Evropská unie, euro.Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/AD1B16MME

Požadavky:

https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/makro-a-mikroekonomika

Osnova přednášek:

1. Význam ekonomie. Základní pojmy.

2. Trh. Poptávka a nabídka.

3. Elasticita. Chování spotřebitele.

4. Chování výrobce. Náklady a příjem.

5. Chování výrobce. Maximalizace zisku.

6. Selhání trhu. Monopol, oligopol, monopolistická konkurence.

7. Základy makroekonomiky. Vládní hospodářská politika. Základní teoretické koncepce.

8. Hrubý domácí produkt - definice a tvorba.

9. Hrubý domácí produkt - užití.

10.Peníze. Inflace. Banky. Monetární politika.

11.Trh práce. Nezaměstnanost. Hospodářský cyklus.

12.Fiskální politika. Státní rozpočet. Veřejný dluh.

13.Zahraničně obchodní politika. ČR a Evropská unie. Euro.

14.Shrnutí. Rezerva.

Osnova cvičení:

1. Význam předmětu. Základní pojmy.

2. Statistické výpočty.

3. Poptávka, nabídka, trh.

4. Elasticita.

5. Spotřebitel.

6. Chování výrobce - produkce.

7. Chování výrobce - náklady.

8. Chování výrobce - tržby a zisk v podmínkách dokonalé konkurence a monopolu.

9. Mezinárodní obchod - absolutní a komparativní výhody v mezinárodním obchodu, teorie mezinárodních směnných poměrů.

10. Základní makroekonomické ukazatele - HDP tvorba.

11. Základní makroekonomické ukazatele - HDP užití.

12. Základní makroekonomické ukazatele - inflace.

13. Základní makroekonomické ukazatele - magický čtyřúhelník.

14. Rezerva, dopisování testů, zápočet.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Základní tituly:

1. Fialová H. - Fiala J., EKONOMICKÉ CHOVÁNÍ. Příběhy o lidech, firmách a hospodaření vlády, Díl I. Příběhy o lidech a firmách. A plus, Praha 2013, ISBN 978-80-87681-00-8

2. Fialová H. - Fiala j., EKONOMICKÉ CHOVÁNÍ. Příběhy o lidech, firmách a hospodaření vlády, Díl II. Hospodaření vlády. A Plus, Praha 2014, ISBN 978-80-87681-03-9

3. Fialová H. - Ambrožová A. - Jandera J., ČÍSLA A ČÁRY V EKONOMII, A plus, Praha 2013, ISBN 978-80-87681-01-5

Doplňkové tituly:

4. Fialová H. - Fiala J., EKONOMIE pro studenty, manuál, A plus, Praha 2011 , ISBN 978-80-903804-6-2

5. Fialová H. - Fiala J., EKONOMICKÝ SLOVNÍK s výkladem česky a anglicky, 3. vydání, A plus, Praha 2014, ISBN 978-80-87681-02-2

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6s

Další informace:
https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/makro-a-mikroekonomika
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 6. 7. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12568804.html