Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Řízení softwarových projektů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
XP33RSP ZK 4 2P+1S česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra kybernetiky
Anotace:

Základní pojmy: řízení, projekt, softwarový projekt, vztah k softwarovému inženýrství. Zadání softwarového projektu. Zadání softwarového projektu (cíle, požadované výsledky/přínosy, návaznost projektu na další projekty a na liniové řízení). Zdroje softwarového projektu (peníze, čas, lidé; různé potřeby zdrojů podle typu projektu, časové hledisko po ukončení projektu - další potřeby zdrojů). Cyklus softwarového projektu (řízení rizik, komunikace/prezentace, zadání, analýza, návrh, pilotování/prototypovaní, testování, dokumentace, školení uživatelů, spuštění, provozování, údržba včetně řízení změn zadání). Parametry sofwarového projektu (kvalita, řízení změn projektu, dokumentace, kvalita software, konfigurace, sledování, plánování, organizační struktura projektu, odpovědnosti/práva). Nástroje pro řízení SW projektu (metodologie, metody, vizualizace, aplikační nástroje pro jednotlivé fáze cyklu projektu a pro řízení jednotlivých zdrojů). Specielní situace SW projektu (zděděné systémy/aplikace, zpětné inženýrství, právní aspekty).

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/XP33RSP

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

Tvorba zadání SW projektu. Realizace části zadání SW projektu.

Prezentace výsledků prací.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Merunka, V.; Polák, J.; Carda, A.: Umění systémového návrhu. Grada, Praha,

2002.

Poznámka:

Nový předmět. Běží již od LS 07/08.

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 3. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12492704.html