Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Management znalostních a informačních technologií

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
XP33MZT ZK 4 2P+1S česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra kybernetiky
Anotace:

Systémový přístup k návrhu znalostních a informačních systémů. Konfigurace informačních systémů. Uživatelská rozhraní, zejména kognitivního typu. Metodologie řešení problémů. Analýza řešení problémů prostřednictvím popisu pracovních procesů. Zjednodušení pracovních procesů aplikací informačních technologií (Process Re-engineering, Concurent Engineering). Modely a nástroje pro modelování. Aplikace informačních technologií v podnikání a při vedení projektů. Business Intelligence. Value chains: relace mezi dodavateli, výrobcem a zákazníky. E-commerce. Role znalostí v globalizaci podnikání. Virtuální podniky a organizace.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/XP33MZT

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 9. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12066404.html