Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Nové směry v teorii elektrických přístrojů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
XP14TPR ZK 3 4+0s česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra elektrických pohonů a trakce
Anotace:

Novější teorie a používané modely spínacího oblouku. Fyzika spínacího oblouku. Interakce mezi vypínačem a vypínaným obvodem. Nové poznatky o zhášení elektrického oblouku. Vliv zhášecího prostředí na fyzikální děje ve zhášedle. Možnosti ovlivňování vypínací schopnosti vypínačů. Teorie pojistek. Vypínání s omezením zkratového proudu. Teorie kontaktního styku.

Požadavky:

Návštěva přednášek a individuálních konzultací.

Osnova přednášek:

1.Teorie vypínání

2.Vypínací proces ve střídavých obvodech vn a vvn

3.Základní časové intervaly vypínacího procesu a jejich význam

4.Vypínací oblouk

5.Stacionární oblouk, dynamický oblouk

6.Vliv různých prostředí na vypínací proces

7.Teorie vypínacího oblouku (Cassie,Mayr )

8.Vypínací proces ve střídavých obvodech nn

9.Vznik a snížení přepětí

10.Interakce mezi vypínačem a vypínaným obvodem

11.Teorie vypínání s omezením zkratových proudů

12.Teorie pojistek

13.Komplexní systémy jištění proti přepětí

14.Teorie kontaktního styku,kontakty,materiál,odolnost,životnost

Osnova cvičení:

Nejsou

Cíle studia:

Seznámit posluchače s posledními teoretickými poznatky z oboru elektrických spínacích, jisticích a ochranných přístrojů.

Studijní materiály:

Havelka O. a kol.: Elektrické přístroje, SNTL Praha, 1985

Slade, G.P.: Electrical contacts, Marcel Dekker, Inc., New York, 1999

Arrilaga, J.: High Voltage Direct Current Transmission, Peter Peregrinus Ltd. U.K. 1988

Ryan, H.M., Jones, G.R.: SF6 switchgear, Peter Peregrinus Ltd. U.K. 1989

Flurscheim, C.H.: Power circuit breaker Theory and design, Peter Peregrinus Ltd. U.K. 1982

Poznámka:

Předmět je nabízen také v anglické verzi

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 9. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12039904.html