Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Mikroprocesorové řízení pohonů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
XP14MIR ZK 3 4+0s česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra elektrických pohonů a trakce
Anotace:

Řídicí počítač, signálové procesory (DSP), signálové mikrokontroléry (DSC), architektura, výpočetní prostředky, pevná (integer, fraction) a plovoucí čárka. Systém přerušení, DMA řadiče. Speciální obvody, ADC, paměti událostí, FIFO, CAM, multiport RAM.Generování impulsních průběhů, měření impulsních průběhů. Sériová komunikace, metody, sběrnice, protokoly, synchronizace. Víceprocesorové systémy, paralelní zpracování. RT systémy, metody řešení, systémy: INT, BG-FG, FSA, CC, Preemptivní-RTOS. Úkoly, fronty, semafory, kritické sekce. Programování řídicích počítačů - assembler, vyšší programovací jazyky (HLL). Příklady návrhu algoritmů. Aplikace prostředků řídicích počítačů pro skalární a vektorové řízení střídavých pohonů.

Požadavky:

Znalost mikropočítačové techniky a výkonové elektroniky v rozsahu přednášeném v inženýrském studiu na ČVUT FEL.

Osnova přednášek:

Náplně jednotlivých konsultací se určují podle stupně znalostí zapsaných studentů z oblasti výpočetní a řídicí techniky a znalosti algoritmů používaných pro digitální řízení elektrických pohonů a jejich programování.

Osnova cvičení:

Předmět nemá cvičení

Cíle studia:

Seznámit studenty doktorského studia s digitální technikou používanou k řízení elektrických pohonů včetně speciálních digitálních funkčních bloků v signálových procesorech nezbytných pro realizaci řídicích algoritmů, měření digitálních i analogových signálů a generování přesných signálů impulsnich.

Studijní materiály:

1) Interní studijní materiály garanta předmětu

2) Javůrek,J.: Regulace moderních elektrických pohonů. Grada, Praha 2003.

3) Balátě,J.: Automatické řízení. Ben, Praha, 2004.

Poznámka:

Předmět je nabízen také v anglické verzi

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 5. 10. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12039404.html