Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Elektromagnetická kompatibilita

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
XP14EMC ZK 4 2P+2C česky
Přednášející:
Zdeněk Čeřovský (gar.)
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra elektrických pohonů a trakce
Anotace:

Zdroje rušení. Různé vazby šíření rušení. Vlivy zemnění. Stínění. Vliv nelineárních spotřebičů na kvalitu energie. Proud a napětí různých elektrických spotřebičů. Harmonické složky proudu a napětí různých typů měničů. Harmonické složky při ustálených stavech a při přechodných dějích. Potlačování negativních vlivů měničů na napájecí síť. Kompenzační a filtrační stanice.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/XP14EMC

Požadavky:

Znalost teoretické elektrotechniky v rozsahu přednášeném v inženýrském studiu.

Osnova přednášek:

Osnova je proměnná. Určuje se podle znalostí studentů, podle perspektivního thématu jejich disertační práce, podle užšího zájmu studentů a podle složení ke studiu přihlášených studentů.

Osnova cvičení:

Předmět nemá cvičení.

Cíle studia:

Cílem studia je uvézt studenty do problematiky EMC s přihlédnutím k jejich zaměření v perspektivní doktorské práce.

Studijní materiály:

Studijní materiály přednášející profesor vybírá podle zaměření studentů.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 9. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12039304.html