Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Nelineární systémy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
XP35NES ZK 4 2P+2C
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra řídicí techniky
Anotace:

Předmět navazuje na magisterský kurz „Nelineární systémy“ otevíraný v zimním semestru. Podrobně se zabývá strukturou nelineárních systémů z hlediska návrhu nelineárních řídicích algoritmů. Vychází ze stavového popisu

nelineárních systémů a dále využívá metodiku transformací zadaného nelineárního modelu do jednoduššího tvaru, který je pak využit k návrhu regulačního obvodu. Studuje diferenciálně-geometrické podmínky pro existenci těchto transformací. Zavádí nelineární pojmy řiditelnosti a pozorovatelnosti a vymezuje jejich vztah ke stabilizaci a rekonstrukci, který není tak zřejmý, jako pro lineární systémy. Dále podá úvod do problematiky regulace výstupu nelineárních systémů a základy robustních a adaptivních metod pro nelineární návrh řízení při neurčitosti. Na cvičeních budou, mimo jiné, využity simulace pomocí MATLABu a SIMULINKu.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/XP35NES

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

[1] H. K. Khalil, Nonlinear Systems. Third edition. Prentice Hall 2002.

[2] M. Vidyasagar, Nonlinear Systems Analysis, Second Edition. SIAM Classics in Applied Mathematiacs 42. SIAM 2002. ISBN 0-89871-526-1.

[3] Isidori Alberto Nonlinear Control Systems. Communications and Control Engineering Series. London, Springer 1995. 549 s.

[4] Sergej Čelikovský: Nelineární systémy. Skriptum. ČVUT 2006

Poznámka:
Další informace:
http://dce.fel.cvut.cz/studium/nelinearni-systemy-0
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 8. 12. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet12038804.html