Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Fyzika dielektrik

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
XP13FDD Z,ZK 4 2P+2S česky
Přednášející:
Pavel Mach (gar.)
Cvičící:
Pavel Mach (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra elektrotechnologie
Anotace:

Druhy a mechanismy polarizací. Dielektrická absorpce. Elektrická vodivost izolantů. Dielektrikum ve statickém elektrickém poli. Dielektrikum v časově závislém el. poli. Frekvenční disperze polymerů. Teplotní disperze polymerů. Dielektrické ztráty. Elektrická pevnost izolantů. Elektrické vlastnosti tenkých diel. vrstev. Stárnutí izolantů.Vlastnosti feroelektrik. Hlavní a vázané jevy v dielektrikách.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/XP13FDD

Požadavky:

Student musí nejprve získat zápočet, a teprve pak se může přihlásit ke zkoušce. Podmínkou zápočtu je aktivní účast na cvičeních a zpracování a obhajoba individuální práce.

Osnova přednášek:

1. Úvod do fyziky dielektrik. Trvalé a indukované. Typy polarizace.

2. Polarizace a dielektrická konstanta.

3. Momenty dipólu. Polarizovatelnost. Polarizace a energie. Vnitřní pole.

4. Nepolární dielektrika. Lorentzovo pole. Clausius-Massottiho rovnice.

5. Polarizace v plynech. Dielektrické vlastnosti plynů.

6. Polarizace v kapalinách. Dielektrické vlastnosti kapalin.

7. Polarizace v pevných látkách. Dielektrické vlastnosti pevných látek.

8. Teorie dielektrické relaxace. Frekvence a časová doména.

9. Komplexní dielektrická permitivita. Dielektrické ztráty a disperze. Cole-Cole diagram.

10. Frekvence a teplotní disperze polymerů.

11. Elektrická pevnost izolátorů - plyny, kapaliny, pevné látky.

12. Příprava a elektrické vlastnosti tenkých keramických vrstev.

13. Ferroelektrika a jejich dielektrické vlastnosti. Curie-Weissův zákon.

14. Stárnutí dielektrik.

Osnova cvičení:

1. Seznámení se s laboratorními úlohami. Bezpečnost práce.

2. Měření vlastností nepolárního dielektrika v závislosti na teplotě.

3. Měření vlastností polárního dielektrika v závislosti na teplotě.

4. Měření vlastností nepolárního dielektrika v závislosti na frekvenci.

5. Měření vlastností polárního dielektrika v závislosti na frekvenci.

6. Zjišťování Curie-ho teploty pro polární dielektrika.

7. Měření vlastností polárního dielektrika nad Curie-ho teplotou.

8.-12. Zadání individuální práce.

13. Prezentace a obhajoba individuální práce.

14. Zápočet.

Cíle studia:

Student získá základní informace z problematiky dielektrických materiálů pro elektrotechniku. Bude se zabývat chováním dielektrik ve statickém i elektrické poli, polarizacemi, ztrátami v dielektriku i typy dielektrik podle skupenství a typu polarizace. Získá informace i o tenkých dielektrických vrstvách a o stárnutí dielektrik.

Studijní materiály:

[1] Tillar Shugg: Handbook of Electrical and Electronic Insulating Materials, IEEE Press, New York, 1996

[2] Gorur G. Raju: Dielectrics in Electric Fields, ISBN 0824708644, CRC, 2003

Poznámka:
Další informace:
http://www.fel.cvut.cz/education/bk/predmety/11/84/p11849504.html
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost T2:C4-264
Mach P.
09:15–10:45
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laborator 264
místnost T2:C4-264
Mach P.
11:00–12:30
(přednášková par. 1
paralelka 1)

Dejvice
Laborator 264
Čt

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 29. 9. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11849504.html