Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Datová a funkční analýza výrobních systémů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
XP13DFD Z,ZK 4 2P+2S česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra elektrotechnologie
Anotace:

Technologický systém výrobního podniku a jeho struktura. Vztah technologického systému k ostatním systémům VP. Prostředky řízení a informatizace výrobního systému. Distribuované systémy řízení výrobních systémů. Metodologie datové analýzy výrobního systému. Datová základna technické přípravy výroby. Metodologie funkční analýzy výrobních systémů. Metody analýzy datových a materiálových toků. Metody analýzy uživatelského prostředí IS výrobních systémů. Objektově orientované metodologie analýzy výrobních systémů. Metody časové analýzy výrobních systémů. Použití Petriho sítí při analýze výrobních systémů. Dokumentace a normy používané v oblasti datové a funkční analýzy. Automatizace metod analýzy, prostředky CASE.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/XP13DFD

Požadavky:

Student musí získat nejprve zápočet, aby byl připuštěn ke zkoušce. Podmínkou zápočtu je docházka na cvičení, prezentace semestrálního tématu a odevzdání semestrálního projektu. Další informace jsou na webových stránkách předmětu.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

[1] Richter, Sochor: Softwarové inženýrství I. Praha: ČVUT. 1998

[2] Tietze, P.: Strukturální analýza. Praha: Grada. 1992

[3] Molnár, Z.: Moderní metody řízení informačních systémů. Praha: Grada. 1992

[4] Pokorný, Halaška. Databázové systémy. Praha: ČVUT. 1998

[5] Řepa: Analýza a návrh informačních systémů. Praha: EKOPR

Poznámka:
Další informace:
http://www.fel.cvut.cz/education/bk/predmety/11/84/p11849304.html
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11849304.html