Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Kvantitativní výzkumné metody v managementu

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
XP16KVM ZK 4 2P+2S česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
Anotace:

Předmět je postaven na využití výkonného statistického softwaru SPSS, který je vhodný pro zpracovávání rozsáhlých souborů dat, větších marketingových šetření a pod. V rámci toho jsou probírány příslušné statistické metody (regresní a korelační analýza, analýza rozptylu, faktorová a shluková analýza a další). Důraz je kladen na praktické aplikace.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/XP16KVM

Požadavky:

viz. https://ekonom.feld.cvut.cz/web/index.php?option=com_content&task=section&id=7&Itemid=236

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

[1] Darren G., Mallery P.: SPSS for Windows Step by Step, Third Edition, Needham Heights, Allyn&Bacon, 2001

[2] Kaňok, M.: Statistické metody v marketingu, Praha, CIMA 2001

[3] Kaňok M.: Statistické metody v řízení, Praha, ČVUT, 2005

[4] SPSS Base User's Guide, SPSS Inc.

Poznámka:

Předmět je určen pro všechny obory.Doporučuje znalost

předmětů statistika a marketing.

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 5. 10. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11847804.html