Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Semináře z architektur paralelních počítačů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
XP36SEP ZK 4 2P
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra počítačů
Anotace:

Přehled architektur výkonných počítačů a technologické trendy. Modely

koherence a konzistence paměti. Architektury se sdílenou pamětí: rychlé

sběrnice a přepínače, koherenční sběrnicové algoritmy, synchronizační

prostředky. Architektury s virtuálně sdílenou pamětí: koherenční protokoly.

Bariérová synchronizace. Svazky stanic: propojovací sítě, rychlé síťové

protokoly.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Modely koherence a konzistence paměti.

2. Architektury se sdílenou pamětí: rychlé sběrnice a přepínače.

3. Architektury se sdílenou pamětí: koherenční sběrnicové algoritmy.

4. Architektury se sdílenou pamětí: synchronizační prostředky.

6.-8. Architektury s virtuálně sdílenou pamětí: koherenční protokoly.

9.-11. Architektury s distribuovanou pamětí: synchronizační mechanismy a algoritmy.

12.-14. Svazky stanic: rychlé propojovací sítě a síťové protokoly.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

D.E.Culler, et al. Parallel Computer Architecture: A Hardware/Software Approach. Morgan Kaufmann Publ., 1999, ISBN 1-55860-343-3.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 31. 5. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11847204.html