Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Hypermediální systémy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
XP36HS ZK 4 2P+2S
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra počítačů
Anotace:

Hypermediální systémy, základní modely. Inteligentní vyhledávání, adaptivní navigace, personalizace přístupu. Webová inteligence, sémantický web. Webové inženýrství, jeho složky a východiska. Internet Computing, moderní technologie pro návrh webových aplikací.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/XP36HS

Požadavky:

http://webing.felk.cvut.cz/hypermedia-systems/

Osnova přednášek:

1. Hypermediální systémy, základní modely. ^

2. Inteligentní vyhledávání ^

3. Adaptivní navigace, personalizace přístupu. ^

4. Webová inteligence ^

5. Sémantický web. ^

6. Webové inženýrství, jeho složky a východiska. ^

7. Internet Computing, ^

8. Moderní technologie pro návrh webových aplikací ^

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

1. WEB Engineering, Priciples and techniques by Woojong Suh Publisher: Idea

Group Publishing; (2005)

2. WEB Engineering by Emilia Mendes, Nile Mosley (Eds.) Publisher: Kluwer

Academic Press publishing; (2006)

3. The Semantic Web : A Guide to the Future of XML, Web Services, and

Knowledge Management by Michael C. Daconta, Leo J. Obrst, Kevin T. Smith

Publisher: John Wiley & Sons; (2003)

4. Internet Computing, Singh, M.,P. (Ed), Chapman, 2005

Series, Cooperative Information Systems Related Links

Companion Site (w/ slides and supplemental content)

5. Grigoris Antoniou and Frank van Harmelen, A Semantic Web

Primer, The MIT Press, 2010

6. http://fuchs.uti.at/wp-content/uploads/2009/12/Web2.pdf

7. http://www.amazon.com/WEB-ENGINEERING-A-PUNTAMBEKAR/dp/935038194X

8.http://www.intechopen.com/books/semantic-web

9.http://www.akamonitor.cz/webing_kniha1.htm

10. http://webing.euweb.cz/

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/local/kos/course_info.php?code=XP36HS
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 3. 10. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11846104.html