Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Diagnostika a rekonfigurace programovatelných obvodů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
XP36DRO ZK 4 2P+2S
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra počítačů
Anotace:

Předmět je určen pro doktorandy, kteří přicházejí do styku s návrhem číslicových obvodů, zvláště obvodů SOC a NOC realizovanými na FPGA a obvodech ASIC. V předmětu získají informace o moderních metodách využívaných pro zvýšení spolehlivosti a provozuschopnosti těchto obvodů.

Požadavky:

Předpokládá se vytvoření prezentace o průběhu řešení pojektu. Po prezentaci následuje diskuse nad možnostmi dalšího vylepšení navrženého řešení.

Osnova přednášek:

Konstrukční prvky programovatelných obvodů, jejich hlavní poruchové mechanismy. Vnější testy FPGA, jejich realizace a začlenění do životního cyklu obvodu. Vestavěné diagnostické prostředky pro FPGA: generátory testu na bázi LZPR, vyhodnocení výsledku testu (vestavěné analyzátory - MISR). Realizace samočinně kontrolovaných a samočinně testovaných obvodů na bázi FPGA. Volba bezpečnostních kódů, návrh úplně samočinně kontrolovaného hlídače kódu. Podmínky samočinné rekonfigurace po poruše, volba velikosti a tvaru vzájemně zaměnitelných modulů. Odvození potřebné míry redundance v závislosti na intenzitě poruch a na požadovaných spolehlivostních ukazatelích.

Osnova cvičení:

Studenti v prúběhu semestru pracují na individuálním projektu, umožňujícím zlepšení vlastností jejich návrhů.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Novák, O, Gramatová, E., Ubar, R.: Handbook of Electronic Testing. Vydavatelství ČVUT, srpen 2005, ISBN 80-01-03318-X, 405 stran

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 31. 5. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11845904.html