Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Teorie signálů a systémů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
XP31TSS ZK 4 2P+2S česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra teorie obvodů
Anotace:

Signály a jejich transformace - Laplaceova a z-transformace, Fourierova transformace, kepstra, wavelet transformace. Signály a jejich parametrizace - AR, MA, ARMA model signálu, LPC kepstrum. Klasifikace signálů - spektrální vzdálenosti, Markovovské modely, neuronové sítě, predikce časových řad. Tento předmět navazuje na základní kursy bakalářského a magisterského studia, rozvíjí a prohlubuje problematiku na úroveň potřebnou pro doktorské studium.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/XP31TSS

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

[1] Uhlíř, J., Sovka, P.: Číslicové zpracování signálů, 2. vyd., Vydavatelství ČVUT Praha, 2002

[2] Jan, J.: Číslicová filtrace, analýza a restaurace signálů, VUT Brno, 1997

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 29. 9. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11845504.html