Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Mechanika III.A

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
231A107 ZK 4 0P+0C česky
Garant předmětu:
Michael Valášek
Přednášející:
Pavel Bastl, Václav Bauma, Petr Beneš, Ivo Bukovský, Martin Nečas, Zdeněk Neusser, Jan Pelikán, Pavel Steinbauer, Zbyněk Šika, Michael Valášek, Tomáš Vampola, Jan Zavřel
Cvičící:
Pavel Bastl, Václav Bauma, Petr Beneš, Ivo Bukovský, Martin Nečas, Zdeněk Neusser, Jan Pelikán, Pavel Steinbauer, Zbyněk Šika, Michael Valášek, Tomáš Vampola, Jan Zavřel
Předmět zajišťuje:
ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky
Anotace:

Dynamika hmotného bodu a soustav bodů. Geometrie hmot. Dynamika tuhého tělesa. Vyvažování rotujících těles. Dynamické poměry při dvou současných pohybech. Dynamika soustav těles. Princip virtuálních prací a výkonů. Lagrangeovy rovnice II. druhu. Metoda redukce. Volné a vynucené kmitání soustav s 1 stupněm volnosti. Úvod do nelineárního kmitání. Kmitání soustav se 2 stupni volnosti. Stabilita pohybu. Elementární Newtonova teorie rázu. Teorie setrvačníků.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1) Dynamika soustav hmotných bodů

2) Dynamika tuhého tělesa

3) Dynamika tuhého tělesa

4) Dynamika rovinných soustav těles

5) Dynamika rovinných soustav těles

6) Princip virtuálních prací a výkonů

7) Lagrangeovy rovnice II. druhu

8) Kmitání soustav s 1 stupněm volnosti

9) Vynucené kmity soustav s 1 stupněm volnosti

10) Úvod do nelineárního kmitání

11) Kmitání soustav se 2 stupni volnosti

12) Kmitání soustav se 2 stupni volnosti. Stabilita pohybu

13) Elementární Newtonova teorie rázu. Teorie setrvačníků

Osnova cvičení:

1) Dynamika hmotného bodu

2) Dynamika soustav hmotných bodů

Lab: Experimentální určení momentů setrvačnosti

PC učebna: Dynamika hmotného bodu

3) Dynamika tělesa

4) Setrvačné účinky pohybu tělesa

Lab: Vyvažování

PC učebna: Dynamika tělesa

5) Metoda uvolňování

6) Dynamika soustav těles. Dresic

Lab: Rozběh mechanismu

PC učebna: Dynamika soustav těles. Dresic

7) Princip virtuálních prací a výkonů

8) Lagrangeovy rovnice II. druhu.

Lab: Logaritmický dekrement

PC učebna: Lagrangeovy rovnice II. druhu

9) Metoda redukce

10) Kmitání soustav s 1 stupněm volnosti. Volné kmity

Lab: Kmitání soustav se 2 stupni volnosti

PC učebna: Kmitání soustav s 1 stupněm volnosti

11) Kmitání soustav s 1 stupněm volnosti. Vynucené kmity

12) Kmitání soustav se 2 stupni volnosti

Lab: Setrvačníky

PC učebna: Kmitání soustav se 2 stupni volnosti

13) Kmitání soustav se 2 stupni volnosti. Stabilita pohybu. Ráz těles

Cíle studia:
Studijní materiály:

M. Valášek a kol.: Mechanika B, Vydavatelství ČVUT, Praha 2004 - skripta.

M. Valášek a kol.: Mechanika C, 2004 - skripta v přípravě.

V. Stejskal, J. Brousil, S. Stejskal: Mechanika III, Vydavatelství ČVUT, Praha 2001 - skripta.

K. Dedouch, J. Znamenáček, R. Radil: Mechanika III. Sbírka příkladů, Vydavatelství ČVUT, Praha 1998 - skripta.

F.P.Beer, E.R.Johnson: Vector Mechanics for Engineers. Statics and Dynamics. McGraw-Hill, New York 1988.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1174006.html