Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Analýza a řízení rizik

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
20ARR Z,ZK 2 1P+1C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav dopravní telematiky
Anotace:

Hlavním těžištěm předmětu je seznámení s analýzou, hodnocením a ovládáním rizik v silniční dopravě, speciálně ve vztahu k tunelům. Jsou představeny pravděpodobnostní i deterministické metody pro hodnocení rizik, chování lidí v krizových situacích a faktory, které ho ovlivňují. Studenti jsou podrobněji seznámeni s tunelovými technologiemi a jsou zopakovány základní pojmy z teorie dopravního proudu.

Požadavky:

základní znalosti projektového řízení a rozhodování

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem je seznámit studenty a kvalitativními a kvantitativními metodami analýzy rizik a jejich aplikacemi v silniční dopravě.

Studijní materiály:

Pavel Přibyl, Aleš Janota, Juraj Spalek. Analýza a řízení rizik v dopravě : tunely na pozemních komunikacích a železnicích. Praha : BEN - technická literatura, 2008

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 1. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1167406.html