Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Numerické modelování

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
18NUM KZ 2 1+1
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav mechaniky a materiálů
Anotace:

Obecné seznámení s výpočetními softwary založenými na MKP. Základní orientace v programovém balíku ANSYS. Způsoby konstruování geometrie těles. Editace a booleanské operace se základními tvary. Možnost využití geometrie z jiných CAE systémů. Definování vlastností materiálů. Typy elementů. Přechod od geometrického k numerickému modelu (tvorba sítě). Okrajové podmínky a zatížení. Některé základní úlohy (statická analýza).

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 1. 4. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1167106.html