Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Matematické modely v ekonomii

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
11MME KZ 2 1+1 anglicky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav aplikované matematiky
Anotace:

Stochastické procesy a jejich klasifikace, Poissonův proces, proces zrodu a zániku, modely fronty a jejich klasifikace, graf a terminologie s ním spojená, cykly v grafu, test acykličnosti, nejkratší a nejdelší cesta grafem, nalezení kritické cesty v grafu, extrém funkce vektorového argumentu, volná a vázaný extrém, metoda Lagrangeových multiplikátorů, numerické metody v optimalizaci, lineární programování a jeho aplikace.

Požadavky:

Pravděpodobnost, základy diferenciálního a integrálního počtu.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Kurz má seznámit studenty s problematikou matematického modelování s přihlédnutím k oblasti ekonomie. Student se naučí modelovat procesy z oblasti hromadné obsluhy. Dále dostane teoretickou výbavu pro řešení praktických problémů spojených s průchodem oblasti modelované pomocí sítě a seznámí se se základními metodami statické optimalizace.

Studijní materiály:

Robert B. Cooper: Introduction to Quoueing Theory - http://www.cse.fau.edu/~bob/publications/ IntroToQueueingTheory_Cooper.pdf; Douglas B. West: Introduction to Graph Theory. Prentice Hall 1996, 2001. ISBN 0-13-014400-2; S. Boyd and L. Vandenberghe: Convex Optimization - http://www.stanford.edu/~boyd/cvxbook/bv_cvxbook.pdf

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 1. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1167006.html