Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Hodnocení účinnosti v ITS

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
20HITS KZ 2 2P+0C
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra dopravní telematiky
Anotace:

Předmět nabízí znalosti o zpracovávání strategických záměrů, studií proveditelnosti ITS systémů na základě dostupných podkladů včetně znalostí hodnocení jednotlivých fází implementace ITS až po výpočet účinnosti ITS.

Požadavky:

úvodní znalosti o ITS, znalosti z oblasti řízení projektů a rozhodování v dopravě

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je získání znalostí o vyhodnocování ITS projektu od stádia strategického záměru až po hodnocení provozu ITS systému.

Studijní materiály:

Svoboda V., Svítek M.: Telematika nad dopravními sítěmi, monografie ČVUT, 2004

Svítek M.: Výsledky projekty MD ČR: Účinnost ITS, výzkumné zprávy 2006, 2007.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1165706.html