Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Speciální materiály a technologie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
18STC KZ 2 2P+0C
Přednášející:
Jaroslav Valach
Cvičící:
Jaroslav Valach
Předmět zajišťuje:
ústav mechaniky a materiálů
Anotace:

Základní pojmy a rozdělení materiálů. Polovodiče. Keramické materiály. Polymery. Zvláštní druhy ocelí. Vlastnosti a použití kompozitních materiálů.

Požadavky:

nestanoveny

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Získat předmět o speciálních materiálech, zvláštní druhy ocelí, kompozity, polymery, keramika.

Studijní materiály:

Agarwal D.B.,Broutman J.L., Vláknové kompozity, Praha, SNTL, 1987, Askeland D.R., The Science and Engineering of Materials, Chapman & Hall,1996 (SI Edition), Hippel A.R., Molekulová fyzika hmoty, Praha, SNTL, 1963, Meissner B., Zilvar V., Fyzika polymerů, Praha, SNTL, 1987

Poznámka:
Poznámka učitele Jaroslav Valach:

Erasmus

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 1. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1165006.html