Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Stochastické modely a jejich aplikace

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
11SMA Z,ZK 2 1+1
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav aplikované matematiky
Anotace:

Tento předmět studenty uvede do problematiky dynamických stochastických procesů a jejich modelování. Zahrnuje základy z oblasti dynamických modelů regresního a stavového typu a základní úlohy, např. o pozorovateli stavu a úlohu o přiřazení pólů. Na závěr bude uvedeno několik konkrétních příkladů využití modelů pro odhad a řízení soustav při neurčitosti. Aplikace budou voleny z oblasti dopravních úloh.

Požadavky:

Základní znalosti z diferenciálního počtu jedné a více proměnných, znalost pravděpodobnosti v rozsahu přednášeném v bakalářském studiu.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámení se základním přístupem k dynamickým procesům a jejich modelování. Připomenutí struktury dynamických soustav 1. a 2. řádu. Demonstrace základních úloh teorie systémů. Ukázky aplikace moderních metod v procesu analýzy a rozhodování v dopravě.

Studijní materiály:

Statistical and Econometric Methods for Transportation Data Analysis Simon P. Washington , Matthew G. Karlaftis , Fred L. Mannering

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 7. 12. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1164606.html