Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Telekomunikace pro ITS

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
14TITS Z,ZK 3 2P+1C anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra aplikované informatiky v dopravě
Anotace:

Specifické legislativní prostředí telekomunikací v rámci ITS systémů, kvantifikace parametrů telekomunikačního řešení, telekomunikační perforační indikátory a jejich vazba na perforační indikátory telematické architektury jejíž součástí je právě telekomunikační řešení, nástroje řízení specifických perforačních indikátorů (bezpečnost, spolehlivost, dynamické parametry) v datových páteřních a přístupových sítích, typická telekomunikační řešení pro ITS.

Požadavky:

Znalost legislativního prostředí telekomunikací, nástrojů poskytování telekomunikačních služeb, typických řešení páteřních a přístupových sítí, datových a hlasových služeb, znalosti z oboru telematika a dalších oborů ITS.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Identifikace specifické úlohy telekomunikací v ITS, osvojení nástrojů kvantifikace parametrů telekomunikačního řešení pomocí performačních indikátorů ve vazbě na vyšší vrstvu hierarchického telematického řešení, získání znalostí a dovedností při volbě relevantního telekomunikačního přístupového a páteřního řešení v rámci úloh ITS.

Studijní materiály:

Moos, P., Zelinka, T., Malinovský, V.: Telekomunikační služby, ČVUT Praha, 2007, Hanus, S.: Bezdrátové mobilní komunikace. VUT Brno Kally, F., Peniak, P.: Počítačové sítě. Grada, Praha 2003, Kolektiv autorů - Základy ITS, MD (v tisku)

aktuální Výzkum,né zprávy a publikace v odborném tisku

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 14. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1163006.html