Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Rozpoznávání 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
11RZ1 Z,ZK 3 2P+1C anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra aplikované matematiky
Anotace:

Základní pojmy a přístupy rozpoznávání, bayesovská rozhodovací teorie, učení, parametrické klasifikátory, neparametrické klasifikátory, klasifikátory typu SVM, kontextová klasifikace, odhad kvality klasifikace, výběr příznaků, shluková analýza.

Požadavky:

pravděpodobnost, statistika, matematická analýza, algebra, programování

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámení se základními přístupy v oblasti rozpoznávání s důrazem na problémy a aplikace statistického přístupu k rozpoznávání dat. V předmětu budou vysvětleny základní pojmy, metody rozpoznávání, strojového vnímání, pravděpodobnostní modely a výpočty a metody odhadování parametrů.

Studijní materiály:

A. Webb, Statistical Pattern Recognition, J. Wiley, 2002.

P. A. Devijver and J. Kittler, Pattern Recognition: A Statistical Approach, Prentice-Hall,1982. ,

R. Duda and P. Hart and D.G. Stork, Pattern Classification, J. Wiley, 2001.

Theodoridis, S. and Koutroumbas, K., Pattern Recognition, Elsevier, 2003.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1162506.html