Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Telematické systémy a služby

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
20TSS Z,ZK 3 2+1 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra dopravní telematiky
Anotace:

Telematika teoreticky, architektura telematických systémů, kooperativní systémy - technologie, principy a aplikace, evropská služba elektronického mýtného, systémy pro poskytování dopravních informací, e-call, automatické vozidlové systémy, ERTMS - evropský systém pro řízení železniční dopravy.

Požadavky:

základní znalosti dopravní telematiky a jejích systémů - globálních navigačních systémů, mýtných systémů, atd.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Znalost telematických systémů a jejich aktuálních trendů díky kategorizaci a popisu telematických systémů a služeb s důrazem na aktuální vývoj v telematice - kooperativní systémy, smart cities.

Studijní materiály:

Svoboda, V. - Svítek, M.: Telematika nad dopravními sítěmi, monografie ČVUT, 2004

Přibyl, P. - Svítek, M.: Inteligentní dopravní systémy, BEN 2001

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 14. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet1160606.html