Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Informatika v klinické medicíně

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
XP33IMD ZK 4 2P+0S česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra kybernetiky
Anotace:

Data zpracovávaná ve zdravotnictví automatizovanými systémy. Specifické

problémy lékařské informatiky. Počítačová dokumentace v práci lékaře.

Nemocniční informační systémy. Požadavky na projekty inf. systémů z pohledu

medicíny. Zaváděné nemocniční informační systémy. Teorie diagnózy, počítačem

podporovaná diagnostika. Znalostní systémy a jejich použití v klinické

medicíně. Databázové systémy, banky biomedicínských dat. Počítače v

klinicko-biotechnických laboratořích. Počítače v metabolické péči a

intenzivní péči. Počítačová podpora plánování terapie. Standardizace a

komunikace mezi informačními systémy v medicíně. Specializované počítačové

sítě.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/XP33IMD

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Kasal P, Svačina Š a kol. Lékařská informatika Karolinum, 1998, 543 stran

Zima T.a kol: Laboratorní diagnostika Galén 2002.

Pacovský, Vladimír - Sucharda, Petr: Úvod do medicíny. Učebnice pro bakalářské a magisterské studium zdravotnických, paramedicínských a sociálních oborů. Praha, Karolinum 2002.

Pacovský, Vladimír: Klinická propedeutika pro magisterské a bakalářské studium ošetřovatelství. Praha, Karolinum 1999.

Klener, Pavel a kol.: Základy vnitřního lékařství pro bakalářské studium. Praha, Karolinum 1996.

Kasal, P., Svačina, Štěpán, et al. Internet a medicína, Praha, Grada, 2001, 230 s.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 5. 10. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11566104.html