Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Pravděpodobnostní algoritmy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
XP33PAD ZK 2 2P+0S
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra kybernetiky
Anotace:

Přehled základních pojmů statistiky a pravděpodobnosti. Rozbor pojmu

nedeterministický algoritmus. Kriteria efektivnosti nedeterministických

algoritmů. Teoretický aparát pravděpodobnostních algoritmů. Pravděpodobnost

selhání. Ztrátová funkce. Střední hodnota rizika. Pravděpodobnostní analýza

deterministických algoritmů. Kriteria použití pravděpodobnostních algoritmů.

Pravděpodobnostní algoritmy a jejich praktický význam.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 5. 10. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11521504.html