Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Lineární systémy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
XP35LSD ZK 4 2P+2C
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra řídicí techniky
Anotace:

Předmět navazuje na magisterský kurz Teorie dynamických systémů. Podrobně se zabývá strukturou a vlastnostmi lineárních systémů s více vstupy a výstupy. Vychází z metody přiřazení pólů, co do polohy pólů i jejich násobnosti, jako základní metody návrhu lineárních regulátorů. Porovnává stavové a přenosové metody návrhu. Zkoumá úlohy optimalizace v souvislostech s metodou umístění pólů. Probíraná látka je procvičena řadou výpočetních experimentů (Matlab: Control System Toolbox, Polynomial Toolbox).

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/XP35LSD

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Kučera V.: A bridge between state-space and transfer-function methods.

Annual Reviews in Control 23 (1999), 177-184.

Zhou K., Doyle L.C.: Essentials of Robust Control. Prentice Hall, Upper

Saddle River, New Jersey 1998.

1. V. Kučera: Analysis and Design of Discrete Linear Control Systems.

Prentice-Hall, London / Academia, Praha 1991

Poznámka:
Další informace:
http://dce.fel.cvut.cz/studium/linearni-systemy
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 6. 2. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11520704.html