Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Fuzzy modelování a řízení

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
XP35FMD ZK 4 2P+2C
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra řídicí techniky
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit se s nejnovějšími trendy a výsledky v oblasti modelování a řízení nelineárních systémů s využitím principů fuzzy logiky a neuronových sítí. Jedná se především o analýzu a syntézu Takagi-Sugeno fuzzy systémů, využití fuzzy systémů a neuronových sítí při řízení nelineárních systémů při aproximaci neznámých funkcí vyskytujících se v popisu systému a návrh adaptivních fuzzy systémů, přímých i nepřímých.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/XP35FMD

Požadavky:
Osnova přednášek:

Úvod do fuzzy logiky, historie využití fuzzy logiky v modelování a řízení systémů

Základní pojmy a principy fuzzy logiky - fuzzy množina, fuzzy operace a relace, lingvistická proměnná, přibližné zdůvodňování, báze pravidel, inferenční mechanismy

Typy a vlastnosti neuronových sítí, algoritmy učení

Fuzzy modelování - návrh fuzzy systémů pomocí gradientních metod, nejmenších čtverců, fuzzy shlukové analýzy (rekurzivní a nerekurzivní algoritmy fuzzy c-means, Gustafson-Kessel a Gath-Geva)

Analýza a syntéza Takagi-Sugeno fuzzy systémů s využitím různých typů Ljapunovových funkcí

Řízení nelineárních systémů s využitím fuzzy logiky a neuronových sítí - sliding mode control, backstepping

Návrh přímých i nepřímých adaptivních fuzzy regulátorů

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Li-Xin Wang: A Course in Fuzzy Systems and Control, Prentice Hall, 1997

Vybrané články z časopisů IEEE Transactions on Fuzzy Control, IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics, Fuzzy Sets and Systems

Poznámka:
Další informace:
http://dce.fel.cvut.cz/studium/fuzzy-modelovani-rizeni-0
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11520204.html