Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Evoluční výpočetní techniky

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
XP33ECD ZK 4 2P+1S česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra kybernetiky
Anotace:

Úvod do evolučních výpočetních technik v kontrastu s klasickými postupy.

Genetické algoritmy (GA) pro optimalizace. Jednoduchý genetický algoritmus

(SGA) a jeho chování. Problematika konvergence genetických algoritmů.

Nežádoucí jevy v GA a metody jejich prevence. Použití GA pro diskrétní

optimalizace s omezením. Speciální GA a problémy reprezentace úloh. GA a

strojové učení. Genetické programování (GP), typické úlohy. Aplikace GA a

GP. Speciální metody pro zlepšování funkce GA.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/XP33ECD

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Michalewicz, Zbigniew: Genetic Algorithms + Data Structures = Evolution Programs, Springer-Verlag, 1992

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 5. 10. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11520104.html