Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Numerické metody v elektromagnetickém poli

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
XP17NME ZK 4 2P+2C česky
Garant předmětu:
Jan Macháč
Přednášející:
Jan Macháč
Cvičící:
Jan Macháč
Předmět zajišťuje:
katedra elektromagnetického pole
Anotace:

Veličiny a rovnice elmag. polí. Pomocné potenciály. Poissonova, Helmoltzova a vlnová rovnice. Matematické modely fyzikálních problémů. Klasifikace a numerické řešení. Analytické, semianalytické, seminumerické a numerické metody. Klasifikace metod z hlediska chyb. Maticové rovnice a algoritmy: MMT (Mode Matchning Technique), PMM (Point Matching Method), MOM (Method of Moments), MMP (Multi Multipoles), BEM (Boundary Element Method), FDM (Finite Diference Method), FEM (Finite Element Method), FIT (Finite Integration Technique). Stabilita řešení. Přímé metody, Gauss-Jordanova eliminace, pivotace, LU rozklad, tridiagonální soustava rovnic. Soustavy s řídkými maticemi. Metoda sdružených gradientů.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/XP17NME

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

J.L.Volakis,A.Chatterjee,L.C.Kempel:Finite Element Method for Electromagnetics,IEEE Press: New York,1998, 2: G.Conciauro,M.Guglielmi,R.Sorrentino: Advanced Modal Analysis,John Wiley and Sons,Chichester,2000

Poznámka:
Další informace:
http://www.elmag.org
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost T2:B2-621
Macháč J.
07:30–09:00
(přednášková par. 1)
Dejvice
Katedra 317, blok B2
místnost T2:B2-621
Macháč J.
09:15–10:45
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
Katedra 317, blok B2
Út
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 26. 9. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11516904.html