Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Přenosy elektrické energie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
XP15PEE Z,ZK 4 2P+2S česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Zdeněk Müller
Cvičící:
Zdeněk Müller
Předmět zajišťuje:
katedra elektroenergetiky
Anotace:

Tento kurz se zabývá nejprve obecnou problematikou přepravních systémů s důrazem na spolehlivost a bezpečnost používaných struktur. Pro určení parametrů vedení je použita Rüdenbergova metoda. Dále je rozebírána problematika náhradních obvodů se soustředěnými a rozprostřenými parametry a jsou analyzovány vlastnosti dálkových přenosů a použití náhradních T a Π článků. Kurz se dále zabývá klasifikací poruch a řešením poruchových stavů včetně pokročilých metod lokalizace poruch. Předmět se dále věnuje moderní problematice stejnosměrných přenosů a výpočtu parametrů ochranných systémů.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Přepravní systémy - struktura, zabezpečení a bezpečnost 2. Obecné parametry - přenosové vedení a kabely 3. Derivace rovnice Rüdenberga 4. Analýza dlouhých přenosových vedení 5. Rovnocenná síť T a Pi dlouhých přenosových vedení 6. Vysokonapěťové kabely 7. Typy poruch v přenosových soustavách 8. Teorie lokalizace poruch 9. Kapacita vedení sítě 10. Kapacita napájecích kabelů 11. Přenos přenosového systému - teoretické pozadí 12. Přenos přenosové soustavy - výpočet parametrů ochranného systému 13. DC přenosové systémy a sítě 14. Vybrané témata z přenosových systémů

Osnova cvičení:

1. Přepravní systémy - struktura, zabezpečení a bezpečnost 2. Obecné parametry - přenosové vedení a kabely 3. Derivace rovnice Rüdenberga 4. Analýza dlouhých přenosových vedení 5. Rovnocenná síť T a Pi dlouhých přenosových vedení 6. Vysokonapěťové kabely 7. Typy poruch v přenosových soustavách 8. Teorie lokalizace poruch 9. Kapacita vedení sítě 10. Kapacita napájecích kabelů 11. Přenos přenosového systému - teoretické pozadí 12. Přenos přenosové soustavy - výpočet parametrů ochranného systému 13. DC přenosové systémy a sítě 14. Vybrané témata z přenosových systémů

Cíle studia:
Studijní materiály:

Bayliss, C., Hardy, B.: Transmission and Distribution Electrical Engineering. Newnes; 2012.

Poznámka:

Typ cvičení: s, c, p

Tento předmět je nabízen také v angličtině

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11513704.html