Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Měření při vysokém napětí

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
XP15MVN Z,ZK 4 2P+2S česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra elektroenergetiky
Anotace:

Druhy zkušebních napětí a vysokonapěťové zdroje. Měřicí kabely, atenuátory. Rušivé vlivy při měření vysokých napětí. Měření impulzních napětí pomocí děličů, druhy děličů. Děliče pro snímání rychlých jevů, kalibrace děličů. Měření stejnosměrných vn, vysokoohmové odpory a děliče. Měření střídavých vn, měřidla pro zjištění efektivní hodnoty.Vrcholové voltmetry pro měření amplitudy snímaného jevu. Měření velkých impulzních proudů, shunty, Rogowskiho cívka. Zjišťování proudu na potenciálu s využitím světlovodů. Napěťové zkoušky transformátorů. Dielektrická měření při vysokém napětí.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/XP15MVN

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Druhy zkušebních napětí a jejich výroba.

2.

4. Měřicí kabely, atenuátory.

5. Rušivé vlivy při měření vysokých napětí.

6. Měření impulsních napětí pomocí děličů, druhy děličů.

7. Děliče pro snímání rychlých jevů, kalibrace děličů.

8. Měření stejnosměrných vn, vysokoohmové odpory a děliče.

9. Měření střídavých vn, měřidla pro zjištění efektivní hodnoty.

10. Vrcholové voltmetry pro měření amplitudy snímaného jevu.

11. Měření velkých impulsních proudů, shunty, Rogowského cívka.

12. Zjišťování proudu na potenciálu s využitím světlovodů.

13. Napěťové zkoušky transformátorů.

14. Dielektrická měření při vysokém napětí.

Osnova cvičení:

1.Záznam a zpracování impulsních napětí.

2.Impulsní proudy a jejich vyhodnocení.

3.Zjišťování proudové odolnosti přepěťových ochran.

4.Použití napěťových děličů.

5.Měření proudu na potenciálu.

6. - 14. Samostatná práce.

Cíle studia:
Studijní materiály:

W. Hauschield, E. Lemke: High-Voltage Test and Measuring Techniques, Springer 2014

Poznámka:

Typ cvičení: s, l

Tento předmět je nabízen také v angličtině

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11513604.html