Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Sémantika programovacích jazyků

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
XP01SPJ ZK 4 2+1 česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra matematiky
Anotace:

Syntaxe a sémantika formálního jazyka. Jednoduchý imperativní jazyk, příkaz přiřazení. Cykly. Denotační a operační sémantika, věta o koherenci. Matematická teorie domainů. Pevné body funkcionálů, rekursivní definice. Lambda-notace. Jednoduchý funkcionální jazyk, denotační sémantika. Definice nových funkcí, rekursivní konstrukce. Operační sémantika. Jiné přístupy k sémantice, sémantika pokračování. Axiomatická (Hoarova) sémantika. Vyjadřovací schopnost programovacího jazyka.

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/XP01SPJ

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

1. Karel Richta, Jiří Velebil: Sémantika programovacích jazyků. Karolinum, Praha 1996

Poznámka:

převést do stavu „U“končen

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 22. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet11506704.html